Vi tilbyder

Vi tilbyder en række e-ydelser til vores klienter.

– E-konsultation
Stil dit spørgsmål til lægen og få svar pr. e-mail

Her kan du få svar på, om prøver og undersøgelser er normale.
E-mailkonsultationer er beregnet til kortfattede spørgsmål, som kan besvares entydigt med få ord.
Drejer det sig om spørgsmål og svar på mere end nogle få ord eller om mere komplekse problemstillinger, må du bestille tid til en konsultation i vores klinik.
Ved akut opstået sygdom, – ring til klinikken.
Vi tilstræber os at alle får svar hurtigst muligt, men da teknikken kan svigte, beder vi dig om at henvende dig til klinikken hvis vores svar udebliver.
Husk at være opmærksom på ferieperioder

– Tids bestilling
Bestil tid hos lægen direkte på hjemmesiden

– Recept fornyelse
Genbestil din medicin direkte på hjemmesiden

Recepter på vanedannende og smertestillende medicin, skal som hovedregel afhentes i lægens konsultation.

Fornyelse af recepter for kroniske sygdomme til flere ganges udlevering, skal afhentes i lægens konsultation. Dette skyldes at lægen skal gennemgå, om der er brug for et klinisk tjek, om de aftalte kontroller er i orden, om der skal tages blodprøver eller om medicinen skal ændres.

HUSK AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FERIE

I ferieperioderne vil mails IKKE blive besvaret