Personale

Læge Lars Marker

Jeg er uddannet som læge i 1990 og blev specialist i almen medicin i 1999 og har siden haft praksis i Valdemarsgade, hvor der i øvrigt har været lægeklinik  siden 1950. Jeg er medlem af Lægeforeningen og af Dansk Selskab for Almen Medicin, som er det videnskabelige selskab i mit speciale.
I klinikken foretager vi bl.a. helbredsundersøgelse, blodprøvetagning og lungefunktionsundersøgelse.
Der er tilmeldt ca 2300 borgere – heraf ca 300 børn – i klinikken.

Min klinikassistent hedder Kelly Ayesha Bates der har været ansat siden 2015.